Факультатив  кестесі

2021 жылдың  17 мамыр күнінен

 

Факультатив атауы

Оқытушы

кабинет

апта

орны

уақыты

 

11 топ

Ақындар еліне саяхат

 

Қазақстандық құқығы

Ж. Купболсынова

 

 

Д.Дуйсенгалиев

№302

 

 

№133

дүйсенбі

 

 

сейсенбі

қоғамдық пән кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

1500-1650

 

 

1500-1650

 

 

22

топ

 

Өзін өзі тану

 

 

Дінтану

 

А.Салихова

 

 

М.Шайхиев

 

 

№ 302

 

 

№133

 

 

дүйсенбі

 

 

сейсенбі

 

арнайы пән кабинеті

 

қоғамдық  пән кабинеті

 

 

1500-1650

 

 

1500-1650

 

 

 

1

 топ

 

Өзін өзі тану

 

 

 

Өзін өзі тану

 

 

А.Салихова

 

 

 

А.Салихова

 

 

№304

 

 

 

№ 304

 

жұма

 

 

 

бейсенбі

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

 

1530-1720

 

 

 

1530-1720

 

 

 

2

 топ

 

Өзін өзі тану

 

 

 

Өзін өзі тану

 

 

А.Салихова

 

 

 

А.Салихова

 

 

 

№304

 

 

 

№304

 

 

бейсенбі

 

 

 

жұма

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

1530-1720

 

 

 

1530-1720

 

                       

 

                  Директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары:                             С Адырова

 


Факультатив  кестесі

2021 жылдың 14 қантар күнінен

 

Факультатив атауы

Оқытушы

кабинет

апта

орны

уақыты

 

11 топ

Электрондық үкімет

 

Валеология

Ж.Валиева

 

 

Ж.Дуйсенов

№302

дүйсенбі

 

 

сейсенбі

қоғамдық пән кабинеті

 

спортзал

1500-1650

 

 

1500-1650

 

 

 

22

топ

 

Кондитер өнімдерінің  ассортимент сапасы

 

 Коктель мен сусындар дайындау технологиясы

 

 

Р.Хайруллина

 

 

 

Р.Хайруллина

 

 

 

№118

 

 

 

 №118

 

 

 

дүйсенбі

 

 

 

сейсенбі

 

арнайы пән кабинеті

 

 

арнайы пән кабинеті

 

 

1500-1650

 

 

 

1500-1650

 

 

31 топ

 

Техникалық қызмет көрсету

 

 

Слесарлық ісі

 

 Н.Джубандыков

 

 

 

Н.Джубандыков

 

№126

 

 

 

№126

 

дүйсенбі

 

 

 

сейсенбі

 

қоғамдық пән кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

 

1500-1650

 

 

 

1500-1650

 

  32

 топ

 

Дәнекерлеуші

 

Металды пісіру және кесу

 

 М.Мусин

 

М.Мусин

 

№ 201

 

№ 201

 

дүйсенбі

 

сәрсенбі

 

 

арнайы пән кабинеті

 

1500-1650

 

1555-1735

 

 

1

 топ

 

Өзін өзі тану

 

Ауылшаруашылық техниканы жөндеудегі дәнекерлеуі

 

 

А.Салихова

 

 М.Мусин

 

 

 

№304

 

 

№ 133

 

жұма

 

 

бейсенбі

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

арнайы пән кабинеті

 

 

1530-1720

 

 

1530-1720

 

 

 

2

 топ

 

Өзін өзі тану

 

Ғимараттар  конструкциялары

 

 

А.Салихова

 

 

Н.Сундетбаев

 

 

 

№304

 

 

№ 133

 

бейсенбі

 

 

жұма

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

арнайы пән кабинеті

 

 

1530-1720

 

 

1530-1720

 

 

Директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары:  С Адырова                                                                       


        № 45 бұйрық  02.09 .2020 ж

 

 

Факультатив  кестесі

2020 жылдың 1 қыркуйек  күнінен

 

Факультатив атауы

Оқытушы

кабинет

апта

орны

уақыты

 

11 топ

Электрондық үкімет

 

Валеология

 

Ж.Валиева

 

 

Ж.Дуйсенов

 

№302

дүйсенбі

 

 

сейсенбі

қоғамдық пән кабинеті

 

спортзал

 

1445-1620

 

 

1445-1620

 

 

22

топ

 

Өзін өзі тану

 

 

Дінтану

 

А.Салихова

 

 

М.Шайхиев

 

№118

 

 

№ 133

 

дүйсенбі

 

 

сейсенбі

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

 

1445-1620

 

 

1445-1620

 

 

31 топ

 

Техникалық қызмет көрсету

 

Слесарлық ісі

 

 Н.Джубандыков

 

 

Н.Джубандыков

 

№126

 

 

№126

 

дүйсенбі

 

сейсенбі

 

қоғамдық пән кабинеті

қоғамдық пән кабинеті

 

 

1445-1620

 

1445-1620

 

 

  32

 топ

 

Дәнекерлеуші

 

Металды пісіру және кесу

 

 М.Мусин

 

М.Мусин

 

№ 201

 

№ 201

 

дүйсенбі

 

сәрсенбі

 

 

арнайы пән кабинеті

 

1445-1620

 

1535-1715

 

 

1

 топ

 

Өзін өзі тану

 

Кәсіпкерлік қызмет негіздері

 

 

А.Салихова

 

 Д.Дуйсенгалиев

 

 

 

№304

 

№ 133

 

жұма

 

бейсенбі

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

қоғамдық пән кабинеті

 

 

1445-1530

 

1445-1725

 

 

 

2

 топ

 

Өзін өзі тану

 

Кәсіпкерлік қызмет негіздері

 

 

А.Салихова

 

 Д.Дуйсенгалиев

 

 

 

№304

 

№ 133

 

бейсенбі

 

жұма

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

қоғамдық пән кабинеті

 

 

1445-1530

 

1445-1710

 

                       

                  Директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары:                             С Адырова

 

 

Факультатив  сабағының кестесі

2018 жылдың 3 қыркуйек  күнінен

 

Факультатив атауы

Оқытушы

кабинет

Апта

орны

уақыты

 

11 топ

 

Өзін өзі тану

 

Қазақстандық құқық

 

А.Қ.Закишева

 

 

М.Г.Шайхиев

 

 

№201

 

 

№133

 

сейсенбі

 

 

сәрсенбі

 

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

 

1445-1620

 

 

1445-1620

 

 

 

12

Топ

 

Өзін өзі тану

 

Қазақстандық құқық

 

А.Қ.Закишева

 

 

М.Г.Шайхиев

 

№201

 

 

№133

 

сәрсенбі

 

 

сенбі

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

 

1445-1620

 

 

1445-1620

 

 

 

21 топ

 

Өзін өзі тану

 

 

Өлкетану

 

 

А.Қ.Закишева

 

 

М.Г.Шайхиев

 

 

№201

 

 

№ 133

 

бейсенбі

 

 

сейсенбі

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

 

1445-1620

 

 

1445-1620

 

 

22 топ

 

Өзін өзі тану

 

Өлкетану

 

А.Қ.Закишева

 

М.Г.Шайхиев

 

№201

 

№133

 

сенбі

 

дүйсенбі

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

қоғамдық пән кабинеті

 

900-1035

 

1445-1620

 

 

31 топ

Дәнекерлеуші

 

Дәнекерлеуші

М.М.Мусин

 

М.М.Мусин

№ 118

 

№ 118

бейсенбі

 

жұма

 

арнайы пән кабинеті

1445-1620

 

1445-1620

 

 

  32

 топ

 

Дәм

 

Дәм

 

А.С.Рахимова

 

А.С.Рахимова

 

 

№115

 

№115

 

 

дүйсенбі

 

сәрсенбі

 

 

арнайы пән кабинеті

 

 

1445-1620

 

1445-1620

 

 

 

1

 топ

 

Өзін өзі тану

 

Ұлтық тағамдар

 

 

А.Қ.Закишева

 

Р.Б.Хайруллина

 

 

№201

 

№115

 

 

жұма

 

сәрсенбі

 

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

 

арнайы пән кабинеті

 

1445-1620

 

1445-1620

 

 

2

 топ

 

Өзін өзі тану

 

Ғимарат құрылысы

 

 

А.Қ.Закишева

 

Н.Р.Сундетбаев

 

№201

 

№202

 

дүйсенбі

 

жұма

 

Өзін-өзі тану

кабинеті

арнайы пән кабинеті

1445-1620

 

1445-1620

 

                       

 

                   Директордың оқу ісі  жөніндегі орынбасары:                             С.М. Адырова

 

 

Спортзалдың жұмыс кестесі

0830-1530 сабақ (дене тәрбиесі)

 

Күні

Үйірме атауы мен Уақыты

Үйірме атауы мен Уақыты

1

Дүйсенбі

Туризм – 1530-1745

Волейбол – 1800-2015

2

Сейсенбі

Баскетбол – 1600-1730

Каратэ – 1800-2000

3

Сәрсенбі

Тоғызқұмалақ – 1600-1645

Асық ату – 1700-1745

Волейбол – 1800-1930

4

Бейсенбі

Туризм – 1600-1730

Футбол – 1800-2015

5

Жұма

Үстел теннисі – 1600-1730

Каратэ – 1800-2000

 

 

 

Акт зал жұмыс кестесі

 

Сәрсенбі – 1600-1730 Саз үйірмесі

Әр бейсенбі колледжішілік шаралар

Кезектен тыс кездесулер